Публикация на прессъобщение

Home/Публикация на прессъобщение

Всички регистрирани в сайта потребители може да изпращат своите PR материали от формата по-долу. Всички прессъобщения биват публикуване след редакционна проверка и удобрение от администраторите на сайта.
Изпратени материали от потребители с „Класическа регистрация“ и „VIP регистрация“ се разглеждат с предимство пред останалите.

Изисквания към материалите:

  • Всяка публикация трябва да е с минимум 300 думи текст.
  • Трябва да преобладава уникален текст.
  • Може да съдържа максимум 2 (две) изходящи връзки.