Правилно планиране на семеен бюджет

Home/Публикации/Статии/Правилно планиране на семеен бюджет
  • планиране на бюджет

“Бюджет” е термин, който често се свързва само с работата на големи компании и държавни институции. За мнозина бюджетът като форма на отчетност на икономическа единица, каквато е едно домакинството, е напълно ненужна. Семейният бюджет обаче може да бъде практичен инструмент, с който да спестявате.

Как правилното планиране на бюджета може да ви спести средства за бъдещи цели?

В основата на разумното харчене се крие ключът към спестяването на средства, които могат да ви бъдат от полза в бъдеще. Разумното харчене обаче се постига с правилно планиране на бюджета. Ето защо подбрахме трите най-важни стъпки, които ще ви помогнат да следите ефективно приходно-разходните потоци у дома:

1.Приходите и разходите ви трябва да се основават на реалността

Последните три месеца са напълно достатъчен времеви обхват, който да вземете предвид при проследяването на приходите и разходите ви. Важен момент на този етап е да проследите внимателно всички парични потоци и да ги запишете в реалните им размери. Имайте предвид, че тази оценка ще ви даде реална представа за финансовото ви състояние, а на тази основа ще стартирате и ефективното планиране.

2. Изградете персонален план за действие

Правилото 50/30/20
Сигурно сте чували за това процентно разделение на разходите на едно домакинство. Методът се основава на разделянето на разходите в следните три категории: основните разходи формират 50% от общите разходи на домакинството, основани на общите доходи; 30% са онези разходи, които вие избирате, но не са належащи; 20% образуват бъдещите разходи – спестявания, инвестиции, кредитни плащания и други с такъв характер.
Фиксирани и променливи разходи
При този метод можете да намалите плащанията си само по фиксираните разходи – предоговаряне на вноска по ипотечен, потребителски или бърз кредит, тарифен план и т.н. Променливите обаче ще си останат все такива – по ваша преценка бихте могли да махнете тези от тях, които не са ви от първа необходимост.
Само жизненоважни разходи
Това е бюджет, базиран само на най-ниския възможен доход – месечните ви парични постъпления са толкова ниски, че бихте могли да си осигурите само жизненоважните разходи. Приложим е за хора с непостоянни ниски доходи – най-често от комисионна или приходи по граждански договори.

3. Открийте удобен начин да следите постоянно паричните потоци

След като имаме реална представа за приходно-разходната част на бюджета, както и персонален план за действие, идва моментът, в който трябва да помислим как да проследяваме постоянно паричните движения. Тук изборът се основава изцяло на личните ви предпочитания. Без значение дали ще използвате тефтер и химикалка, или ще се доверите на едно от много приложения за смартфона ви – винаги ще имате реален поглед върху приходите и разходите си.

Бързи кредити, когато разходите надминат приходите

В условия като днешните трудно бихме могли да предвидим всички променливи, които оказват влияние върху бюджета. Когато разходите надминат приходите и възникне спешна нужда от бързи пари за покриване на неотложни нужди, винаги бихте могли да се възползвате от услугата кредит онлайн. Редица потребители, осъзнавайки нуждата от финансова подкрепа, се доверяват на фирми за бързи кредити – по този начин приходно-разходните пера се изравняват, а бюджетът се стабилизира успешно.

В условия като днешните трудно бихме могли да предвидим всички променливи, които оказват влияние върху бюджета. Когато разходите надминат приходите и възникне спешна нужда от бързи пари за покриване на неотложни нужди, винаги бихте могли да се възползвате от услугата кредит онлайн. Редица потребители, осъзнавайки нуждата от финансова подкрепа, се доверяват на фирми за бързи кредити – по този начин приходно-разходните пера се изравняват, а бюджетът се стабилизира успешно.