ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

Home/ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
fairplay.jpg
булевард „Черни връх“ 51б, София, България
51Б булевард „Черни връх“ София Област София 1407 BG

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни кника, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем; лизинг или аренда и продажбата им.

Борсов код: 6F3 / FPP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100042057 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 131457471 Принадлежност към индекс: –

Общ брой акции 33 145 400
Номинал на 1 акция 1.00

fpp.bg