ДКЦ 14 - СОФИЯ ЕООД

Home/ДКЦ 14 - СОФИЯ ЕООД
dkc14.jpg
гр.София, ПК 1408, ул. Д-р Ст.Сарафов 7
7 улица „д-р Стефан Сарафов“ София Област София 1408 BG

„ДКЦ 14 – София“ ЕООД е болнично заведение, занимаващо се със специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на р-н Триадица в гр. София. Целите са удовлетворяване нуждите от здравни услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ, повишаване качеството на живот на пациентите чрез предпазване, укрепване, възстановяване на здравето, удължаване на трудоспособността им или облекчаване и ограничаване последиците от съпътстващите ги хронични заболявания. „ДКЦ 14 – София“ ЕООД разполага с медицинско оборудване и апаратура, позволяваща извършването на специализирани и високоспециализирани медицински дейности.
14dkc.com/