МДКЦ Биочек АД

Home/МДКЦ Биочек АД
ул. „Екзарх Йосиф“ 31, София, България
31 улица „Екзарх Йосиф“ София Област София 1000 BG

Предмет на дейност на фирмата: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ след извършване на регистрация по закона за лечебните заведения и извършване на търговски сделки само за нуждите на осъществяваните от медицинския диагностично-консултативен център медицински дейности и за обслужването на пациентите.

Борсов код: M6D / M6D Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100070066 Сектор: Здравеопазване
БУЛСТАТ: 121107615 Принадлежност към индекс: –

Общ брой акции 930 900
Номинал на 1 акция 1.00