BarExamBG

Home/BarExamBG
barexam.png
гр.София, ПK 1463, бул. Патриах Евтимий 82
82 булевард „Патриарх Евтимий“ София Област София 1463 BG
08892310540889231054

Платформа за подготовка за адвокатски изпит с решения на казуси. Насоки и практика за подготовка за изпит за адвокати и младши адвокати.
barexambg.com