Вестител БГ АД

Home/Вестител БГ АД
Verified
FB-Vestitel-logo-square.png
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 169, 1504 София, България
169 булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ София Област София 1504 BG

Свързваме Вашия бизнес на Балканите

Вестител предоставя широк спектър от услуги за свързаност на международни и български телеком оператори, бизнес клиенти и крайни потребители.

Успяваме заедно:
Нашите клиенти могат да разчитат на гъвкавост, конкурентноспособност и надеждност, избирайки телекомуникационни услуги за своите нужди, и да се чувстват уверени в нашата цел да просперираме заедно.

Кои сме ние?
Вестител предоставя висококачествени услуги за свързаност, достъпни чрез широкообхватна Nx100G мрежа – за територията на България, Гърция и региона.
Ние сме част от семейството на Овергаз – най-голямата българска частна газова компания.

Нашите предимства са:
– Гъвкавост
– Конкурентноспособност
– Надеждност

Нашата мрежа:
Достигнете по-далече, по-бързо, по-интелигентно с нашите услуги за свързаност, достъпни чрез широкообхватна и високопроизводителна мрежова инфраструктура.

Ние предоставяме широк спектър от услуги за телеком оператори и индивидуални решения за бизнес клиенти, съобразени с Вашите уникални нужди.
– Услуги за оператори
– Услуги за бизнес клиенти

Сигурна и ефективна свързаност:
Ние предлагаме Ethernet услуги в различни конфигурации и скорости на трафика, осигурявайки Ви необходимата гъвкавост и възможност за надграждане съобразно нуждите Ви.

Високоскоростна свързаност с гарантиран капацитет:
Използвайте предимствата на DWDM λ услугите на Вестител, осигуряващи високоскоростна свързаност с гарантиран капацитет на връзката.

Висококачествен интернет и глобална свързаност:
Ние предлагаме висококачествен гарантиран интернет в различни конфигурации и скорости на трафика, съобразени с Вашите нужди и изисквания.

Максимален капацитет, сигурност и контрол:
Изградете надеждна мрежова среда с услугите на Вестител за тъмни влакна, които ще Ви осигурят максимален капацитет, сигурност и контрол над мрежата.

Защитена и контролирана среда за Вашето оборудване:
Услугите на Вестител за колокация предлагат сигурна и контролирана среда за разполагане на Вашето оборудване в точките на присъствие от нашата мрежа.

Устойчивост и ефективност в дългосрочен план:
Ние предлагаме пълен набор от услуги и инфраструктурни решения, предоставящи ползване на широко покритие от селищна подземна канална мрежа, изградена като част от газоразпределителната мрежа на Овергаз.

Интернет:
Широколентовите услуги на Вестител осигуряват постоянна, сигурна и надеждна интернет връзка за по-малки бизнес локации или отделни крайни потребители.

MAN, наети линии и тъмни влакна:
Използвайте предимствата на сигурната и надеждна свързаност, която осигуряват услугите на Вестител за MAN, наети линии и тъмни влакна. Ние предлагаме услуги в различни конфигурации и скорости на трафика, осигурявайки Ви необходимата гъвкавост и възможност за надграждане съобразно нуждите Ви.

Виртуална корпоративна мрежа с гарантирана сигурност и бързина:
Използвайте предимствата на корпоративната сигурност при преноса на данни между отдалечени бизнес локации с нашите IP VPN услуги, осигуряващи гарантирано ниво на качество и бързина.

Покритие:
Компанията изгражда и експлоатира собствена международна оптична мрежа с капацитет на преноса Nx100G, над 3000 км опорна мрежа, трансгранични връзки към съседните държави и над 40 точки на присъствие на територията на България и Гърция.
Вестител има доказани успехи и реализирани мащабни инфрастуркутрни проекти за изграждане на подземни съобщителни мрежи – собствени и на клиенти, като компанията оперира над 1500 км селищна канална мрежа, изградена като част от енергийните проекти на Овергаз в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Карнобат.