ДКЦ VI - ПЛОВДИВ

Home/ДКЦ VI - ПЛОВДИВ
ул. „Иван Вазов“ 59, Пловдив, България
59 улица „Иван Вазов“ Пловдив Пловдив 4000 BG

ДКЦ VI – ПЛОВДИВ –
Диагностично консултативен център VІ е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, в което лекари с помощта на останалия медицински персонал осъществяват следните медицински услуги:
~ Диагностика, лечение и наблюдение на болни в амбулаторна и домашна обстановка
~ Наблюдение на хронично болни лица
~ Издаване на медицински свидетелства за шофьори, сключване на брак, започване на работа, работа в чужбина, първоначален и периодичен преглед за работа
~ Профилактика на социално значими заболявания
~ Наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство
~ Консултативна помощ на деца от 0 до 18 години
~ Лабораторни и рентгенови изследвания
~ Експертиза на временна и трайна неработоспособност
~ Диспансеризация на болни с хронични заболявания
~ Издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за консултации с други здравни заведения, както и заведения за болнична помощ